BTS Snapback آرم جدید

** در فروشگاه ها یافت نشد **

آیا شما فقط عاشق BTS آرم جدید نیستید؟ این نماینده افرادی است که به عنوان یک خانواده و یک ارتش وجود دارند. 

می توانید از بین لوگوی BTS یا نام اعضای آن روی کلاه عکس فوری خود انتخاب کنید.

امروز عشق خود را به BTS نشان دهید و عکس فوری جذاب خود را نیز در هر دو جا بدست آورید سیاه or قرمز!

فقط روی آن کلیک کنید الان بخرش! دکمه.

امروز برنامه موبایل خود را بارگیری کنید!

آن را دریافت در Google Play

آیتم های مرتبط